AC/OC najtańsze
on-line ubezpieczenia kalkulator ubezpieczen

Wyłączenia w umowach polis na życie

Wiele znanych jest sytuacji, w których ubezpieczyciel uchyla się od wypłacenia odszkodowania wskutek wystąpienia sytuacji, od której teoretycznie byliśmy ubezpieczeni. Umowy ubezpieczenia są dosyć skomplikowane i nie zawsze do końca wiemy jakie są warunki naszego ubezpieczenia. W związku z tym przed podpisaniem umowy, warto, a nawet trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia i jakie są wyłączenia w tej umowie.

Wyłączenia czyli sytuacje, w których ubezpieczenie na życie nie ma zastosowania i w których po zaistnieniu szkody ubezpieczyciel może uchylić się od wypłacenia wypłaty z tytułu polisy. Podstawowe wyłączenia dotyczące niemalże każdej umowy, to przykładowo zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji we wniosku, popełnienie samobójstwa, śmierć wskutek działań wojennych, czy też zabicie osoby ubezpieczonej przez uposażonego.

Ubezpieczenia na życie w ramach tych punków podają szczegółowe działania, które wyłączają działanie ubezpieczenia, a co za tym idzie wypłatę środków z polisy. Do działał tych należy dobrowolne uczestnictwo osoby ubezpieczonej w działaniach wojennych, aktach terroru i przemocy. Wyłączeniem ubezpieczenia jest także objęte wszelkiego rodzaju zabiegi medyczne wykonywane poza kontrolą lekarza specjalisty, nielegalnie lub celowo na niekorzyść własnego stanu zdrowia.

Facebook
Script logo